De blauwborst is door zijn kleuren een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld In het voorjaar heeft het mannetje een helderblauwe keel en borst. Alle in Nederland broedende blauwborsten vertrekken tussen eind juli en september naar de overwinteringsgebieden op het Iberisch schiereiland en westelijk Afrika .