Deze groep bevat afbeeldingen van de fuut....de fuut is een veel voorkomende watervogel in Nederland komen 3 soorten futen voor: zo is daar de gewone fuut de geoorde fuut en de roodhals fuut deze laatste soort is echter geen alledaagse verschijning in ons land